Aké bolo diskusné stretnutie s Andreou Vandkerti?

O koučingu je v dnešnej dobe počuť zo všetkých strán. Využívajú ho špičkový manažéri, preniká do verejnej správy. Zámerom je profesionálny rozvoj jednotlivca i tímu. V snahe sa mu priblížiť čo najviac a do hĺbky sme pozvali Andreu. Pozvali sme ju, aby nás previedla témou neurokoučingu a zároveň aby sa s nami podelila o praktické skúsenosti z jej dlhoročnej praxe.

Čo sme sa dozvedeli o Andrei a ako sa ku neurokoučingu dostala?

Každého z nás formuje prostredie, v ktorom fungujeme. Andreu najprv formovala kariéra v televízii. Naučila sa dobre pýtať sa. Naučila sa umeniu počúvať. Stala sa zdravo zvedavou. Vďaka schopnosti „nepodľahnúť prvému dojmu a menu známej osobnosti, či celebrity“ sa dokázala pýtať otvorene. Dokázala sa odosobniť a vďaka tomu preniknúť hlboko do tém – neostať iba na povrchu. Po televíznej kariére začala otázky nie len klásť, no začala hľadať odpovede.

Postupne sa zdokonaľovala v osobnom rozvoji i sebapoznaní. Po viacročných intenzívnych kurzoch a štúdiu sa začala koučingu venovať profesionálne. Či to boli vysokopostavení manažéri, ľudia z verejnej správy, kabinetu vlády, či doktori a či ich pacienti - bola otvorená v načúvaní a postupne sa vypracovala.

Čo je to vlastne neurokoučing?

Pri neurobehaviorálnom koučingu je potrebné ísť do hĺbky a vedieť ako funguje mozog. Sú potrebné okrem iného znalosti z epigenetiky, endokrinológie, procesoch v tele. Je potrebné správne vyhodnocovať výsledky testov, ktoré sú schopné odhaliť synoptické prepojenia, najhlbšie spomienky z detstva, dokonca až prenatálneho vývoja. Neurokoučing narába so „zdrojovým kódom“ nášho správania – nášho ega. Pri skúmaní klienta používa isté ňou zvolené testovacie nástroje na to, aby odkryla u klienta – doslova ošúpala ako cibuľu - podstatu ega.

Čo tam nachádza? Napríklad dôvody, prečo má niekto problém zastaviť sa, prečo niekto potrebuje najprv vyplniť excel až potom vyrieknuť slovo, či to, prečo má niekto sklon k hľadaniu chýb u druhých. Postupne sa na sedeniach odkrýva vata a začína sa vidieť podstata. Prináša sa pohľad „do späťáku“ teda do minulosti. Rozpletá sa pomyselné klbko a nachádzajú sa rozuzlenia, ktoré nie sú iba dočasným riešením alebo zabúdaním. Očisťuje sa - nie alkoholom, sexom a inými prostriedkami, ktoré iba krátko poskytnú uspokojenie. Očisťuje sa poznaním.

Podstatné v neurokoučingu je vedieť správne rozlišovať hranicu, kde sú jednotlivé egostavy ešte koučovateľné a kde sa už jedná o poruchy. Tu neurokoučing končí a má nastúpiť psychoterapia resp. iná odborná pomoc.

Akí sú klienti z rôznych kultúr a na čo sa zamerať?

Andrea koučuje naprieč krajinami a kontinentami, no pri koučingu rôznych kultúr narazila aj na isté spoločné body. U nás Slovákov je vidieť nízka sebadôvera, sebaistota. Sme ako keby zakomplexovaní. Má na to vplyv aj školský vzdelávací systém, kde prebieha dlhodobo učenie a výchova negatívnou špirálou. Upriamuje sa pozornosť na to koľko máš chýb, koľko toho nevieš. V americkom alebo aj škandinávskom vzdelávacom systéme sa zameriavajú na to v čom si lepší ako ostatní, čo vieš, s čím sa vieš podeliť. Upriamuje sa pozornosť na pozitívne veci.

V nás vyvolávaný komplex porovnávania spôsobuje, že nie sme zvyknutí na inakosť a preferujeme, keby všetci boli rovnakí. Ale podobnú črtu majú napr. aj Číňania.

Ako môže manažér zlepšiť výsledky svojho tímu? Má predovšetkým začať od seba. Má byť otvorený novým veciam a inakosti v tíme. Ľudia pracujúci s ľuďmi musia na sebe neustále pracovať a zlepšovať sa, zvyšovať svoju úroveň vedomia. Je to ich zodpovednosť. Pokiaľ je manažér zameraný len na stanovený cieľ daný majiteľmi firmy, je zameraný len na seba. Treba poznať úmysel - čo chcem zažiť, vidieť, dozvedieť sa - rozumieť mu a vedome konať, potom bude on a tím úspešný.

back to top