Aké bolo diskusné stretnutie s Danielom Gamrotom?

Pri slovnom spojení work-life balance napadne ľuďom veľa myšlienok a túžob. Hlavnou a nosnou myšlienkou, ktorá ich spája je mať život ako aj prácu pod kontrolou. Mať pod kontrolou a zároveň mať z toho radosť. Pre hľadanie tých správnych ciest a návodov ako tieto méty dosiahnuť, udržať alebo sa od nich minimálne nevzdialiť, sme na marcové diskusné stretnutie Let´s Talk About, organizovaných Michalom Poppem a spoločnosťou HOUR, pozvali Daniela Gamrota.

Aké to bolo?

Daniel work-life balance nepredstavil len cez počet splnených úloh. Hovoril o téme cez optiku toho, čo človeka robí spokojného - čo nám reálne pomáha dosiahnuť spokojnejší život. Poukázal na nebezpečie tlaku okolia (kolegovia, šéf, rodina, peniaze...), ktoré je častým spúšťačom zlého work-life balance. Zároveň jasne deklaroval, že správne „odladenie“ nie je jednorazovou vecou, pretože zodpovednosť a spoľahlivosť je potrebné si vytrénovať. Hoci dnes v odbornej literatúre a na internete nájdeme odpovedí „prečo odlaďovať“ viac ako dosť, Daniel dal ohľadom cieľa jednu, jednoduchú a priamu odpoveď: „dostať prácu pod kontrolu a mať priestor premýšľať, priestor ŽIŤ.“

Čo som sa dozvedel?

…konkrétne odpovede ako na to a aké prostriedky využiť (traja pomocníci), vďaka čomu:

 • sa viem zbaviť stresu z práce za 21 dní:
  • odladiť si IT systém, ktorý používam a využitie jeho kapacít
  • TO-DO list na dennej báze
  • začať si zapisovať záväzky, nenosiť ich v hlave a tým nedostávať sám seba pod tlak
  • umožniť hlave premýšľať inovatívne a nie iba operatívne
  • vytvoriť si z dobrých a odladených „pomocníkov“ návyk
 • neskĺznem z priorít do operatívy:
  • priority musia mať reálny dopad na môj život a musím v nich vidieť zmysel
  • musím mať predstavu o konkrétnom výsledku, ktorý chcem dosiahnuť
  • spísať si povinnosti a mať ich na jednom mieste
  • rozdeľovať si cieľ na konkrétne menšie kroky a dávať si ich do kalendára ako celodenné udalosti
  • práca s rolami – vizuálna technika pre rozdelenie činností počas dňa a zároveň „robiť správne veci v správnom čase, podľa toho ako silný som v jednotlivých fázach dňa.“
  • mať zadelené dni v týždni a podľa toho si zadeľovať prácu
  • vedieť ktoré veci mi pomáhajú pracovať efektívne
  • pravidelný, primerane dlhý a dobrý spánok, pretože: „najčastejšie sa rušíme samy alebo nás rušia naše zlé návyky (alkohol, káva na večer, zlá životospráva), ktoré nám odoberajú energiu na ďalší deň.“
 • si udržím work-life balance:
  • venovať sa tomu najdôležitejšiemu a dať tomu najviac času dňa
  • každý deň urobiť aspoň jednu vec riadene a v presne stanovenom čase
  • vyrušenia si zapísať a pokiaľ to nie je životu nebezpečné, tak ich riešiť ďalší deň
  • o časová snímka na pravidelnej báze a jej vyhodnocovanie na základe jednoduchých otázok:
   • je táto činnosť v zhode s mojimi prioritami?
   • musím túto činnosť robiť?
   • viem túto činnosť delegovať – outsourcing?
   • dá sa táto činnosť urobiť lepšie a rýchlejšie – produktívnejšie?

Čo mi to dalo?

Tým, že Daniel nehovoril iba o základných princípoch, ale aj o konkrétnych návrhoch, odniesol som si zo stretnutia veľké množstvo poznámok. Rozdiel je v tom, že tieto poznámky neostali iba na papieri. Po týždni od Let´s Talk About sa postupne dostávajú do konkrétneho konania. Zoraďujem svoje priority, využívam „troch pomocníkov“ a opakujem si, že: „dôležitejšie ako všetky metodiky je sústredená pozornosť na činnosti, ktoré konám.“

Čo na záver?

Prepnúť gombíkom ako na ovládači zo stavu stresu do stavu zajtra to bude krásne sa nedá. Je potrebné na tom aktívne pracovať – mať „odladený cestovný poriadok“ (prekážkami sú potom veľké veci ako choroba/rodinné veci/organizačné zmeny..., nie každodenné maily či operatíva). Dobrými a funkčnými IT nástrojmi môžu byť napríklad:

 • správne nastavený Outlook alebo iný softvér na spracovanie mailovej komunikácie
 • Toggl – trekovanie času
 • Rescue time – snímok činnosti na PC
 • One Note/ Evernote – aplikácie na poznámky s možnosťou exportu do ďalších formátov
 • Excel – evidencie, tabuľky, filtre nad časovou snímkou dňa
back to top