Aké bolo diskusné stretnutie s Ľudmilou Kolesárovou?

Tretie stretnutie Let´s Talk About ročníka 2017/2018 bolo už od začiatku organizované inak. Tému sme nevyberali len s pohľadom upriameným na hlavnú líniu celého ročníka – podpora a rozvoj podnikania, no aj s pohľadom na človeka – veď to tretie sme naplánovali na december. Spolu s Michalom Poppem sme si zároveň povedali, že predvianočné LTA by sme chceli čo najviac priblížiť aj nášmu HOUR – livému sloganu „Prinášať hodnoty“. Voľba hosťa pre tému MARKETING teda nemohla padnúť na nikoho iného ako na Ľudmilu Kolesárovú.

Aké to bolo?

Podľa spätných väzieb od účastníkov a celkovej známky 1,2 by som mohol napísať, že na vyznamenanie - no to by som stretnutie zúžil iba na matematický prepočet. Atmosféru by som mohol popísať i tak, že z 59 účastníkov po stretnutí v Banke ostalo ešte 26 ľudí aby sa podelilo a zdieľalo svoje postrehy – no to by mohli pripísať aj LTA vianočnému punču. Aké to teda naozaj bolo? Stretnutie s Ľudmilou bolo jedným veľký a krásnym koncertom hosťa a účastníkov. Bolo to jasné pozvanie ku konaniu DOBRÉHO:

 • dobrého v postoji ku práci,
 • dobrého v propagácii a podpore toho, čo ponúkame,
 • dobrého v pravdivej a vecnej komunikácii so zákazníkom,
 • dobrého vo vyhodnocovaní toho, čo robíme a ako to robíme,
 • v nie poslednom rade, DOBRÉHO v nezištnej pomoci druhým.

Čo som sa dozvedel?

Pred stretnutím a aj počas prihlasovania sa nás viacero ľudí pýtalo, či to bude viac o marketingu alebo viac o tom, čo robí Dobrý Anjel. Táto dilema spomedzi riadkov bola zodpovedaná v priebehu úvodných minút. Dobrý Anjel sa totižto bez dobrého marketingu robiť nedá – rovnako ako potrebuje mať aj každá firma dobre vybalansovanú rovnováhu medzi tým čo predáva a ako to predáva. Jednoducho povedané – tak produkt ako aj jeho propagácia musia byť v pravdivom prepojení.

V následných témach: ako, komu, kedy a akými formami propagovať potom zaznievali konkrétne príklady uskutočnených kampaní zameraných na:

 • získavanie nových zákazníkov (prispievateľov),
 • získavanie dlhodobých partnerov v rámci podnikania a rozvoja podnikania,
 • získavania a profilovania predajných kanálov, vytváranie tém,
 • udržiavanie zákazníkov s jasným výrokom „pravidelný zákazník, je TOP zákazník)

Samostatná téma, marketingové zadanie, sa otvorila po otázke z publika. Dotaz akoby pre google vyhľadávač v Ľudmiliných odpovediach nabral úplne nový rozmer. Marketingové zadania, tak ako ich robí ona, odhalila po stránke štrukturálnej ako aj obsahovej. Od jasne definovaného cieľa až po vyhodnocovanie nevynechala nič. Hovorila jasne o nutných náležitostiach (grafy, čísla, termíny) ako aj o detailoch, ktoré marketingovému zadaniu vedia vdýchnuť punc výnimočnosti.

Čo mi to dalo?

Rovnakú otázku kladieme aj účastníkom v spätných väzbách. Tam bolo viacero odpovedí zhodných – dve A4-ky poznámok a myšlienok. A to môžem iba potvrdiť. Hlbokými myšlienkami a pravdami „(nie len) o marketingu“ alebo o „marketingu (nie len) v neziskovej“ sfére bolo stretnutie priam popretkávané. Pritom Ľudmila ich nepodávala ako niečo naučené, prečítané, patriace k téme. Hovorila ich úplne prirodzene – veď sú súčasťou jej života a postojov. Z tých najlepších vyberám TOP trojku:

 1. Veľa čítajte, veľa pozerajte vôkol seba, hľadajte neustále inšpirácie a zároveň si overujte svoje myšlienky a nápady hneď v praxi – u taxikára, manželky či kolegu pri káve v práci.
 2. Radiť sa je najkrajšia vec v marketingu, pretože žiadny jednotlivec nevie viac ako viac hláv a viac pohľadov spoločne.
 3. Nie je podstatné, či robíme kampaň pre tretí sektor alebo pre komerčnú oblasť. Podstatné je, či je dobre pripravená a ako ju následne vediem, usmerňujem a vyhodnocujem.

Čo keď som tam nebol?

Nevadí, organizátori spravia výber toho najlepšieho, čo zaznelo počas večera a môžem ho získať na najbližšom stretnutí Let´s Talk About s Petrom Skondrojánisom, ktoré sa uskutoční 23.01.2018 v Banke Žilina na tému: HR inak - naozaj nie sú kvalitní ľudia alebo ich nevieme prilákať?

back to top