Aké bolo diskusné stretnutie s Michalom Jiráskom?

Počas viacerých stretnutí uplynulých Let´s talk about, sme sa zaoberali riadením projektov či firmy samotnej, ale len málo sme sa venovali produktom. Preto sme teraz pozvali Michala Jiráska, ktorý je spoluautorom Gamified Startup Toolkit, ktorý je súborom nástrojov na tvorbu, riadenie a overovanie škálovateľných projektov postavený na úspešných a funkčných postupoch ako Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, Growth Hacking, Inbound Marketing a pod.

Počas Michalovej prednášky sme prešli postupne dôležité body toolkitu, s ktorým pracuje. Detailne sme sa venovali najmä nástroju Growth Engine Board, ktorý používa pre rýchly vývoj a rast produktov. Jeho podstata spočíva v objavovaní a rozvíjaní "motorov", ktoré poháňajú rast a predaj produktu. Tento prístup je potrebné mať od úplného začiatku. Skôr ako sa pristúpi k tvorbe MVP, lebo inak sa firma pripravuje o potenciál, ktorý mohla dosiahnuť.

Všetko, o čom sme hovorili sme si ukázali aj na case study vývoja produktu Growth Drive. Nešlo tak len o teoretické informácie, ale všetko sme si ukazovali aj na reálnych príkladoch.

Tém bolo veľa a priamo po skončení prednášky sme prešli viacero otázok účastníkov, ktorí sa pýtali na aspekty jednotlivých návykov a ako ich uplatniť u seba vo firme. Okrem Mchala sa o svoje skúsenosti s touto metódou podelili aj Peter Kalman z firmy Twinlogy a Vlasto Kocian z firmy Kros.

Čo nás čaká nabudúce?

Už 10. 12. nás čaká diskusia s Jánom Hargašom, ktorý bol v Slovensko.digital úplne od začiatku a do marca 2019 ho aktívne viedol ako CEO. Slovensko.digital vznikla ako iniciatíva pár menších IT firiem, ktorým vadil stav štátnych IT zákaziek a celého štátneho IT, sa postupom času stala vplyvná organizácia, ktorá hýbe celým odvetvím. Vyjednáva s vládou, ministerstvami, štátnymi úradmi. Často aj kontroluje ich rozhodnutia a upozorňuje verejnosť na sporné body. Okrem toho pomáha firmám a ľuďom efektívnejšie využívať štátne IT služby.

back to top