Aké bolo diskusné stretnutie s Pavlem Křepelkou?

Počas viacerých stretnutí uplynulých Let´s talk about, sme sa zaoberali aktuálnymi témou v oblasti riadenia firiem a práce s ľuďmi. Preto sme teraz opäť zvolili veľmi aktuálnu tému a pozvali Pavla Křepelku.

Pavel je podnikateľ, manažér a v posledných rokoch najmä kouč. Firmám pomáha vytvárať firemnú kultúru zodpovednosti a angažovanosti, budovať zdravé a výkonné tímy, kde každý pozná plán a vie aká je jeho rola v tomto pláne a preberá plnú zodpovednosť za rast spoločnosti aj seba samého. Pomocou jednoduchých nástrojov a metód pracuje na tom, ako zvládnuť podnikanie jednoduchšie a úspešnejšie, ako zjednodušovať komplexitu a v problémoch nachádzať príležitosti pre zmenu.

Počas Pavlovej prednášky sme prešli postupne dôležité body tzv. Rockefellerových návykov. Návykov, ktoré spopularizoval Verne Harnish vo svojej knihe Mastering Rockefeller Habits. Ide o desať návykov, ktoré sa delia do štyroch oblastí - stratégia, ľudia, financie a exekutíva. Vďaka nim môžete výrazne rozhýbať a zefektívniť fungovanie firmy. Ich výhodou je, že poskytujú komplexný pohľad na firmu ako celok, t.j. neriešia len vybraný aspekt.

V jednotlivých blokoch sme si vysvetlili prečo je pre firmu dôležité mať zladený tím, ktorý firmu vedie smerom k naplneniu jasnej vízie. Na akých princípoch by mali členovia tímu fungovať a ako v tomto a ďalších tímoch nastaviť správny operatívny rytmus a spôsob odovzdávania informácií. Informácií nielen medzi vedením, ale aj smerom od a k zamestnancom.

Tém bolo veľa a priamo počas prednášky sme prešli viacero otázok účastníkov, ktorí sa pýtali na aspekty jednotlivých návykov a ako ich uplatniť u seba vo firme. Otázky sa nakoniec rozprúdili do takmer hodinovej diskusie.

Čo nás čaká nabudúce?

Už 12.11. nás čaká diskusia s Michalom Jiráskom, ktorý je spoluautorom Gamified Startup Toolkit, ktorý je súborom nástrojov na tvorbu, riadenie a overovanie škálovateľných projektov postavený na úspešných a funkčných postupoch ako Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, Growth Hacking, Inbound Marketing a pod. Toolkit pomáha zavádzať v startupoch aj etablovaných firmách pričom v oboch s ním dosahuje úspechy. Pomáha hľadať dôvody prečo sa projekty nehýbu tak, ako si tímy či manažment predstavoval.

back to top