Aké bolo diskusné stretnutie s Petrom Furmaníkom?

Je možné v roku 2017 ešte ušetriť na daniach a odvodoch? Takto znela hlavná a nosná téma prvého stretnutia cyklu diskusných stretnutí Lets Talk About organizovaných Michalom Poppem a spoločnosťou HOUR, na ktoré prišlo 56 poznania horlivých účastníkov.

Diskusia s Petrom Furmaníkom bola skvelá, pretože presne naplnila to, čo tvrdí aj názov jeho blogu. Ľudskou rečou boli zodpovedané všetky problémy súvisiace s problematikou. Ako ne-účtovník si takýto prístup veľmi cením, pretože nie každý odborník vie veci povedať jednoducho a zrozumiteľne.

Peter Džupa (Petramed s.r.o.)

Aké to bolo?

Atmosféra stretnutia neostala nič dlžná formátu diskusného stretnutia a prvá, konkrétna otázka padla na hosťa večera - Petra Furmaníka, už po piatich minútach. Vtedy sa vypredanou kaviarňou a coworkingovým priestorom Banky Žilina ozvalo: „Ako správne a podľa zákona nastaviť pravidlá spolupráce medzi vlastnou s.r.o. a živnosťou“. Konkrétna otázka dostala konkrétnu odpoveď a v tomto duchu sa niesol celý večer.

Čo som sa dozvedel?

Popri možnosti klásť priamo otázky hosťom večera majú prihlásení účastníci k dispozícii aj formu slido.com ako aj zaslaním otázok cez prihlasovací formulár ešte pred samotným stretnutím. K nim sa moderátor, Michal Poppe, postupne vracal a delil ich na jednotlivé tematické celky, ktoré sa týkali nasledujúcich oblastí:

  • Odvody a paušálne náhrady živnostníkov
  • Večná dilema - živnosť vs. zamestnanecký pomer
  • Účtovné náležitosti dodania a prijatia tovaru, služby v rámci EÚ a spôsob účtovania platby pay pal a bitcoin
  • Ako správne na predaj hnuteľného majetku spoločnosti

Samostatnou témou bolo porovnanie formy podnikania spôsobom s.r.o. a živnosť, prepojenej na rôzne druhy obchodných zmlúv. Hovorilo sa o plusoch a mínusoch, ktoré so sebou prinášajú forma s.r.o. a živnosť. Zazneli informácie o praktickom dopade a záväzkoch vyplývajúcich z rôznych druhov obchodných zmlúv ako aj spôsoby potrebné pre ich správne zaúčtovanie.

Čo mi to dalo?

Tým, že Peter nie len píše, ale aj rozpráva „ako človek“ - ľudskou rečou, odpovede boli priame, vecné, zamerané na zjednodušenie účtovného života. Rozmýšľa v súvislostiach a priniesol riešenia, ktoré na prvý pohľad nie sú vidieť. Na pódiu svoje znalosti bez problémov pretavil priamo do praxe. Odpovede na otázky, kde bolo treba ísť do hĺbky a detailov, ochotne zodpovedal cez prestávku.

Čo na záver?

Ako správne na dane? Ako správne na odvody? Ako správne zaúčtovať? Ako správne...na všetky tieto otázky sa dajú nájsť odpovede, zdôraznil počas diskusie hosť večera. Potrebné je premýšľať, získavať nové poznatky a veľakrát sa vyvarovať „osvedčených fínt“, ktoré fungujú iba do najbližšej daňovej kontroly.

Čo keď som tam nebol?

Nevadí, organizátori spravia výber najlepších otázok a odpovedí, ktoré môžem získať na najbližšom stretnutí Lets Talk about s Róbertom Vlachom, ktoré sa uskutoční 08.11.2017 v Banke Žilina na tému: Ako podnikať na voľnej nohe.

back to top