Ako bolo s Petrom Skondrojanisom o firemnej kultúre?

Petra Skondrojanisa sme v minulom ročníku Let´s talk about pozvali ako rečníka na tému „HR inak – naozaj nie sú kvalitní ľudia alebo ich nevieme prilákať.“ Stretnutie malo veľký ohlas a veľa účastníkov nás žiadalo, aby sme išli v téme získania a udržania kvalitných ľudí ešte hlbšie. Stále viac a viac sa kládli tieto dve otázky:

 • čo kvalitných ľudí do spoločnosti priláka?
 • čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo kvalitní ľudia spoločnosti opúšťajú?

Prirodzene teda vnikla myšlienka opäť zavolať Petra a intenzívne sa pustiť do témy FIRMENÁ KULTÚRA.

Aké to bolo?

O tému bol veľký záujem. Z viacerých spoločností prišli väčšie tímy ľudí. Prišli, lebo aktívne začínajú, respektíve pracujú na firemnej kultúre. Priniesli so sebou veľa otázok a veľa otázok bolo položených aj priamo v prihlasovacích formulároch. A o otázky nebola núdza ani na stretnutí. Od toho, či firemnej kultúre prospejú aj špeciálne ergonomické stoličky, ktoré nikto nechce používať až po to, ako eliminovať kuchynské reči a „klepy“ v čisto ženských kolektívoch. Pri otázke, ako sledovať a zlepšovať firemnú kultúru u kamionistov sme si uvedomili, že táto téma nemá výnimku a silno rezonuje naprieč celým spektrom spoločností.

Aké to bolo?

Peter bol verný svojej povesti, že nechodí okolo horúcej kaše. Pomenovával veci priamo a zdieľal s nami podstatné predpoklady dobrej a zdravej firemnej kultúry:

 • spoločnosť vie kam smeruje a je to zrozumiteľné pre každého, kto vo firme pracuje,
 • vníma človeka ako kapitál a nie ako spotrebný materiál,
 • nenecháva ľudí vyhorieť,
 • dlhoroční zamestnanci robia vývoj, učia nových – neodchádzajú z dôvodu, že sa nemajú kam posunúť,
 • má pravidelnú komunikáciu medzi vedením a zamestnancami,
 • každý zamestnanec je súčasťou tímu a preto sa mu dôveruje,
 • odmeňovaciemu systému ľudia rozumejú a je zapamätateľný,
 • možnosť rozvoja je vnímaná ako väčší benefit než je finančná odmena.

Veľmi jasne zdôraznil, že je chybou keď sa namiesto firemnej kultúry rieši iba HR marketing alebo keď HR marketing prezentuje to, čo nie je „pravou firemnou kultúrou“, pretože:

 • pekný billboard vie zaujať, no ľudia kvôli nemu do firmy neprídu a ani neostanú,
 • motivačný citát a prerobená zasadačka vie pomôcť. Je to príjemný benefit. Je to ale nadstavba a tá musí stavať na zdravej klíme. Inak môže byť zasadačka aj zo zlata a nemá to žiadny efekt.
 • spraviť oddychovú miestnosť, no neumožniť a nedať ľuďom čas a priestor v nej tráviť čas sú vyhodené peniaze.

Malé, no veľmi konkrétne zlepšenia, nepotrebujú dlhý čas na svoju realizáciu. Vedia rýchlo priniesť úsmev a radosť. To, čo sa potvrdilo naprieč spoločnosťami, kde skúmal a odlaďoval firemnú kultúru boli tieto nástroje:

 • homeoffice,
 • priestor pracovať na vlastných nápadoch a mať možnosť ich slobodne prezentovať,
 • informovanosť o tom, čo robia jednotlivé oddelenia – poznanie práce kolegu,
 • popis pracovnej pozície, ktorý je zrozumiteľný a jasný.

Čo mi to dalo?

Dôležité a pevné body, kde a ako začať so zlepšovaním firemnej kultúry:

Kde?

 • pýtať sa priamo ľudí a nebáť sa pýtať naprieč firmou. Nepýtať sa iba vedúceho výroby. Pýtať sa aj výrobných pracovníkov.
 • v kancelárii riaditeľa, kuchynke, zasadačke, office – všade tam, kde sú ľudia, pretože oni sú nositeľmi firemnej kultúry.

Ako?

 • hľadať a vnímať ako sme na tom s dôverou, odbornosťou, skúsenosťami a vzťahmi vo firme,
 • spoluprácou, zdieľaním poznatkov, neformálnymi stretnutiami,
 • vnímaním nových nápadov,
 • starostlivosťou o zdravie zamestnancov.

Čo na záver?

„Pozerajme sa na každodenné pracovné činnosti ako na drobné súčasti veľkého ozubeného kolesa, ktoré vytvárajú krásne dielo. Komunikujme o zmysel toho čo robíme. O zmysle toho, čo vyrábame (produkt) a poskytujeme (služba). Pretože ak má človek PREČO, tak vie nachádzať riešenia a odpovede.“

back to top