Aké bolo diskusné stretnutie s Petrom Skondrojanisom?

Prvé stretnutie Let´s Talk About v roku 2018 sme plánovali s víziu toho, že je potrebné začať akoby „od piky“. V novom roku s novými myšlienkami. V novom roku s novými rozhodnutiami. V novom roku správne a odhodlane pokrivené vyrovnávať, zabudnuté oprášiť a hlavné dobré plnohodnotne rozvíjať

Zavolali sme preto Petra Skondrojanisa, zapáleného šíriteľa myšlienky zdravej a zmysluplnej firemnej kultúry. Zakladateľa projektu COCUMA (Company Culture Market), v ktorom predstavuje firmy s víziou.

Aké to bolo?

Plné energie, plné jasných odpovedí, plné konkrétnych návrhov. Peter po viacerých otázkach a priamych dotazoch typu „ako teda na tú firemnú kultúru“ neostal nič dlžný svojej povesti priameho „aténčana“. Pripojil svoj notebook a priblížil nám to ako skúma, meria a dešifruje klbko vnútro-firemného života. Ako v spoločnostiach pomenováva kto za koho kope, kto ako kope, kto je v bráne a kto útočí... Jednoducho hovoril o postupe ako skúmajú spoločnosti, ktoré následne v rámci COCUMA predstavia potenciálnym uchádzačom.

Čo som sa dozvedel?

… že firma nesmie byť iba umelé prostredie vytvorené preto, aby to tam zamestnanec 8 hodín „vytrpel“. Firma, to má byť živé spoločenstvo, ktoré je krásne vo svojej rozmanitosti, no pritom súčasne ťahá za jeden povraz a jedným smerom. Slovami hosťa: „Firemné prostredie musí byť prostredím záujmu od majiteľa/CEO/HR, nadriadených až po upratovačku, pretože bez vzťahu sa riadiť nedá.“ Vzťahy v spoločnosti často pripodobňoval manželstvu – firmu, do ktorej nastupujem, by som si mal vyberať rovnako dôkladne. Kvalitní zamestnanci, tí, ktorých tak náročne a ťažko hľadáme, dnes na spoločnosti už takto pozerajú.

Rovnako dôležité je nezabúdať ani na tých, ktorých vo firme máme. Dávať pozor, aby sme sa nedostali iba do „formálnej komunikácia manželov, kde na začiatku rozprávame 10 minút, potom menej, menej až má každý iného zamestnávateľa“.

Druhou veľkou témou stretnutia bol nábor kvalitných spolupracovníkov. Bod nula Peter označil ako dobrý popis pracovnej pozície, na ktorú robím nábor. Podať ho ako príbeh, kde mám zodpovedané, koho chcem do tímu a čo konkrétne bude nový kolega robiť. Kde sa pýtam nadriadeného pre danú pozíciu, kolegu na obdobnej pozícii, podriadeného, ktorého bude viesť, na ich očakávania a na ich vnímanie obsadzovanej pozície. Po takto pripravenej pôde sa zamerať na tieto činnosti:

  1. Poznanie cieľov spoločnosti - krátkodobé (kvartál) a dlhodobé ciele (1-2 roky) vedieť vymenovať konkrétne. Ročné ciele definovať po menších celkoch.
  2. 2. Opis firemnej kultúry a spoločnosti podať v ľudskej reči - nehovoriť frázy, hovoriť o tom v akom stave je spoločnosť, kam smeruje a prečo potrebuje nového človeka.
  3. Zapojenie zamestnancov do výberu – kontakty na sociálnych sieťach a zdieľanie inzerátov ako súčasť firemnej kultúry. Pomôcka J - ak inzerát obsahuje „slová ľudí z tímu“ stáva sa to pre nich živým textom.
  4. Komunikáciu s kandidátom nenechávať iba na HR manažérovi. Komunikácia člena tímu je nesmierne dôležitá, pretože ten pozná plány, procesy, nastavenia.

Nikdy neklamať a nikdy nedopustiť, aby prvý dojem zavádzal. Má byť pravdivý. Má vytvoriť pre kandidáta prostredie komunikácie a dôvery. Nemá to byť „iba pohovor“.

Čo mi to dalo?

Zaznelo veľa skvelých myšlienok, no jedna vo mne stále rezonuje: „Z DOBREJ SPOLOČNOSTI PRICHÁDZA DOMOV DOBRÝ ČLOVEK“.

back to top