Aké bolo diskusné stretnutie s Rastislavom Blažejom?

„Peniaze boli, budú, ale nie sú.” Aspoň tak hovorí známe slovenské podnikateľské porekadlo.

Myšlienku nájsť a pozvať rečníka z oblasti finančného riadenia, cash flow stratégie a investovania sme mali už v ročníku 2016. Hľadali a vyberali sme dlho.

Chceli sme hosťa, ktorý má skúsenosti a pohľad z viacerých „strán” - zo strany investovania, banky, ale aj podnikania. Preto sme na aprílové stretnutie pozvali Rastislava Blažeja. Diskusia bola plná konkrétnych otázok a odpovedí, vyberáme niektoré z nich.

Ako na financovanie začínajúceho podnikania?

Banka alebo investor rieši pri posudzovaní nového podnikania niekoľko základných otázok:

  • Z čoho bude podnikanie financované zo strany zakladateľov?
  • Kde budú získavať klientov?
  • Ako často a ako veľa im budú klienti platiť?
  • Akú má podnik či jeho zakladatelia na začiatku finančnú rezervu?

Okrem finančných otázok sa zvyknú posudzovať aj samotní zakladatelia:

  • Ako reagujú na problém? Nenechávajú ich vyhniť?
  • Majú dopredu jasný plán ako zarobia peniaze? Vedia, kto je ich zákazník?
  • Sú schopní sa učiť a napredovať?
  • Pri službách treba mať pri rozbehu peniaze na pokrytie cca. prvých 6 mesiacov. Pri výrobnej firme cca. na 9 mesiacov, samozrejme v závislosti od vstupného materiálu.

Aké sú najčastejšie príčiny zlyhaní a finančných problémov?

Takmer 70% podnikov zlyhá v prvých troch rokoch. Smutné, ale je to tak. A čo sú najčastejšie príčiny podľa nášho hosťa?

90% podnikateľov zlyhá, lebo nemá dostatočnú disciplínu zapisovať, viesť a sledovať finančnú evidenciu. “Skrátka všetko má väčšiu prioritu ako sledovať cashflow, záväzky či pohľadávky. Keď podnikateľ pocíti prichádzajúce problémy, býva už neskoro. Sledovať tieto ukazovatele treba pravidelne, nie len raz za čas”, hovorí Rasťo Blažej.

Druhým najčastejším dôvodom sú nedohodnuté alebo zle dohodnuté vzťahy medzi spoločníkmi. Tie sa žiaľ zvyknú meniť podľa toho ako sa firme aktuálne darí. Treba na to myslieť už pri vzniku samotnej firmy.

Aké finančné ukazovatele sledovať?

Najdôležitejším finančným ukazovateľom každého podnikania je cashflow, ktorý je potrebné sledovať čo najjednoduchším spôsobom.

Pri menších podnikoch Rasťo odporúča zapisovať príjmy a výdavky na dennej báze. Výsledkom je suma peňazí, ktoré v daný deň môžem reálne použiť.

U väčších podnikov je možné použiť rovnaký postup, ale napr. na týždennej báze. Prípadne doplniť sledovanie o aktuálny stav záväzkov a pohľadávok.

K tejto otázke Rasťo odporúča praktickú knižku od Tomáša Bujnu - Načo sú manažérom čísla.

Ako prežiť dočasný nedostatok preňazí?

Ak sa jedná naozaj o krátkodobý problém, je možné “odfinancovať sa obchodnými partnermi”, t.j. dohodnúť si s nimi dlhšie lehoty splatnosti alebo splátkové kalendáre. Samozrejme je nutné dohodnúť si tento postup vopred.

Druhým najčastejším spôsobom je kontokorentný úver z banky. Rasťo odporúča brať si ho len do takej výšky, aby ste ho boli schopní po jeho skončení splatiť bez problémov v priebehu piatich rokov.

Ako zabezpečiť, aby manželka neminula všetky peniaze?

Najvtipnejšia otázka večera, ktorá priniesla veľmi praktickú odpoveď.

Najefektívnejším riešením, ktoré má Rastislav rokmi vyskúšané u svojich klientov, je mať v domácnosti dva účty.

Na prvý chodia všetky príjmy a zároveň sa z neho platia všetky fixné náklady ako bývanie, hypotéka, pripojenie k internetu, energie a ďalšie poplatky. K tomuto účtu nie je platobná karta.

Na druhý účet sa raz za mesiac prevedú z prvého účtu peniaze určené na bežnú spotrebu. Toto sú de facto peniaze, ktoré môžete počas mesiaca minúť. Nie viac. K tomuto účtu je platobná karta, ktorou môžete bežne platiť.

Peniaze, ktoré ostanú na konci mesiaca na prvom účte sú vlastne vaším sporením.

Ako vystavať ďalšiu “nohu” podnikania?

Otázka, ku ktorej sme sa vo viacerých podobách vracali počas celého večera.

V prvom kroku je vhodné prediskutovať novú ideu s kamarátmi, potenciálnymi zákazníkmi a prípadne ju rozbehnúť v malom. Ak sa jej funkčnosť overí, môžete sa pustiť do jej realizácie.

Počas nej je kľúčové dávať pozor na dva aspekty - dostatok času a dostatok peňazí.

Majiteľ má priestor na rozvoj nových ideí len ak na ňom závisí 15% tržieb, prípadne menej. Ak na ňom závisí viac, je vhodné zvážiť spojenie s partnerom, ktorý robí niečo podobné, ale chýba mu len finančný kapitál.

Financie je možné získať spojením s finančne silným partnerom, bankou, investíciou alebo crowdfundingom.

Čo mi stretnutie dalo?

Počas celého večera bolo povedaných veľa skvelých príkladov a vtipných myšlienok, no táto mi utkvela v pamäti najviac: “Banky pri podpore začínajúceho podnikania predikujú budúcnosť na základe neexistujúcej minulosti.”

back to top