Tatiana Orglerová Vzdelávanie a firmy - ako vzdelávať a rozvíjať zamestnancov?

Tatiana Orglerová

Tatiana je telom i dušou zapálená HR-ristka, ktorá má viac ako 15-ročné skúsenosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, titul MBA získala na Katz Graduate School of Business v americkom Pittsburghu.

Od roku 1991 nadobúdala skúsenosti v štátnej správe, v jednej z prvých japonských investícií v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku spoločnosť Yazaki Slovensko, v pivovarníckej skupine Heineken ako aj v spoločnosti Slovnaft, IBM, Hay Group. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Knauf Insulation ako HR Director Eastern Europe. Je dvojnásobnou držiteľkou ocenení SLOVENSKÁ CENA ROKA ZA ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ceny HR OSCAR a ceny HR Gold.

Prečo sme Tatianu pozvali?

"Tatianu som už veľakrát nie len videl a počul hovoriť o vzdelávaní a rozvoji zamestnancov, ale hlavne som ju videl touto agendou žiť. HR a vzdelávanie pre ňu nie je iba správa ľudských zdrojov, no v prvom rade živý organizmus, kde má každý svoje miesto a aj preto sú jej projekty preniknuté ČLOVEČINOU."

Peter Steinhübl

Čo sa na stretnutí dozviete?

V tejto oblasti sa traduje vtipný rozhovor medzi majiteľom spoločnosti a riaditeľom HR:

Majiteľ: Čo keď teraz ľudí vzdeláme a oni nám potom odídu?

Riaditeľ: Dobrá otázka, no čo sa stane ak ich nebudeme rozvíjať a oni ostanú...

Hlavnou a nosnou myšlienkou stretnutia bude rozvoj tímu s ktorým pracujeme ako aj rozvoj ľudí v spoločnosti. Ako a na základe čoho ich vzdelávať. Ako prepojiť vzdelávanie s praxou. Ako motivovať, aby rozvoj a vzdelávanie neostali iba na papieri a na faktúrach. A to najdôležitejšie – ako vďaka rozvoju a vzdelávaniu vytvoriť silný, súdržný a dobrý tím.

back to top